Jedno badanie sprawdzające stan zdrowia całego płodu

Dla wielu par, wiadomość o ciąży jest niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza gdy poczęcie było poprzedzone wielokrotnymi próbami i długim oczekiwaniem. Kolejne dziewięć miesięcy to okres, w którym dziecko znajdujące się w brzuchu matki, przeznacza na różnicowanie swoich komórek. USG genetyczne to stosunkowo nowa metoda diagnostyczna, dzięki której możliwe jest sprawdzenie, czy dziecko jest zdrowe i rozwija się bez problemów. Dzięki zastosowaniu tak wysoce rozwiniętej aparatury, lekarz jest w stanie zbadać wszystkie organy wewnętrzne płodu. Możliwe okazuje się również sprawdzenie wszystkich części ciała, które w przyszłości będą potrzebne do codziennego funkcjonowania. Continue reading „Jedno badanie sprawdzające stan zdrowia całego płodu”

USG pozwala ocenić, czy dziecko posiada chorobę genetyczną

Jako ludzie, chcemy mieć stuprocentową pewność. Jest to nasz psychologiczny mechanizm obronny, który razem z innymi czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesów poznawczych. Kobiety, które w wyniku zapłodnienia niebawem staną się młodymi matkami, poświęcają swoją całą uwagę dziecku. Stwarzają dla niego jak najlepsze warunki i chcą, aby było zdrowe. W tym celu często wykonują badania, takie jak USG genetyczne. Continue reading „USG pozwala ocenić, czy dziecko posiada chorobę genetyczną”

Równiez hipnoza mozna u czlowieka wywolac zmiane czynnosci narzadów unerwionych przez uklad wegetatywny.

W życiu codziennym widzimy zawsze, że emocje psychiczne, jak gniew strach i radość przebiegają z objawami sercowymi i ,naczyniowymi, pęcherzowymi i jelitowymi, co jest wyrazem podrażnienia na drodze psychicznej obu składowych układu wegetatywnego. W emocjach bowiem zarówno układ adrenergiczny jak i cholinergiczny są podrażnione, charakter emocji jednak warunkuje przewagę jednego układu nad drugim. Wynika stąd, że Istnieje ścisły związek pomiędzy układem wegetatywnym a korą mózgową, który to związek niewątpliwie ustalił Pawłow na drodze odruchów warunkowych. Wykazał on bowiem, że u zwierząt można zmienić czynność narządów wewnętrznych przez. wytworzenie u nich odpowiednich odruchów warunkowych. Continue reading „Równiez hipnoza mozna u czlowieka wywolac zmiane czynnosci narzadów unerwionych przez uklad wegetatywny.”

ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W EMOCJACH

ROLA UKŁADU WEGETATYWNEGO W EMOCJACH Szczególnie wyraźnie występuje udział układu wegetatywnego w stanach, które nazywamy emocjami i w których powstaje rozległe pobudzenie układu nerwowego. Przy emocjach zwykle występują stany podrażnienia układu współczulnego, który może być podrażniony nie tylko bezpośrednio z ośrodków mózgowych, lecz także w związku z nadmiernym wydzielaniem się adrenaliny w nadnerczach pod wpływem pobudzenia nerwów trzewnych. Przykładem podrażnienia nerwów układu adrenergicznego w związku z emocjami jest nadciśnienie u ludzi przedtem zupełnie zdrowych, którzy podczas oblężenia Leningradu w drugiej wojnie światowej pozostawali w mieście. Dotyczyło to również żołnierzy walczących w pierwszych liniach frontu w przeciwieństwie do żołnierzy znajdujących się na tyłach. Wpływ ogromnego napięcia psychicznego był źródłem naczyniowych zaburzeń, mianowicie – zwężenia tętnic i powstawania wskutek tego nadciśnienia przez działanie na ośrodki regulujące czynność naczyń. Continue reading „ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W EMOCJACH”

Zaburzenia w czynnosci serca

W narządach, w których procesy regulacyjne z układu wegetatywnego ulegną zakłóceniu, powstaną stany patologiczne, nazywane wegetatywnymi nerwicami. Są to zaburzenia czynnościowe, lecz przy dłuższym ich trwaniu, w związku ze zwichnięciem w narządach prawidłowej przemiany materii, może dojść do powstawania w nich zmian anatomicznych. Stany rozkojarzenia układu wegetatywnego (dystonia vegetativa) widzimy często u osób neuropatycznych oraz po ostrych chorobach zakaźnych. W tych stanach występuj ą różne zaburzenia krążeniowe zarówno sercowe jak i naczyniowe, z przewodu pokarmowego i inne, badanie zaś ludzi, wykazujących rozmaite tego rodzaju zaburzenia i dolegliwości, nie stwierdza żadnych zmian anatomicznych w narządach. Te sprawy mijają samoistnie z chwilą, gdy układ wegetatywny ustali trwał równowagę. Continue reading „Zaburzenia w czynnosci serca”

Podraznienie ukladu wspólczulnego i srodki sympatyko-mimetyczne wywoluja stan czuwania

Sen W – związku z istnieniem wyższych ośrodków wegetatywnych należy wspomnieć, że układ wegetatywny bierze udział w powstawaniu snu. Zwiększone napięcie nerwu błędnego sprzyja powstawaniu snu i sen można uzyskać u- zwierząt przez wprowadzenie środków wagomimetycznych zwłaszcza ergotaminy do komory trzeciej. Podrażnienie układu współczulnego i środki sympatyko-mimetyczne wywołują stan czuwania. Podczas snu, w związku ze zwiększonym napięciem nerwu błędnego, mogą powstawać u ludzi, z chwiejną równowagą układu wegetatywnego, rozmaite zaburzenia czynności serca. Często np. Continue reading „Podraznienie ukladu wspólczulnego i srodki sympatyko-mimetyczne wywoluja stan czuwania”

ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU SRODOWISKA WEWNETRZNEGO

ROLA UKŁADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO Ważne znaczenie posiada też układ wegetatywny w zachowaniu względnej stałości środowiska wewnętrznego ustroju w rozmaitych okolicznościach, w jakich znajdzie się ustrój. Wiemy bowiem, że jeżeli ustrój znajdzie się w wysokiej ciepłocie otoczenia, to zaczyna się wydzielać pot, rozszerzają się naczynia krwionośne skóry, czyli wzmaga się oddawanie ciepła, które zapobiega przegrzaniu ustroju. Krwotok zagrażający życiu wywołuje podrażnienie nerwu współczulnego i powstaje przyśpieszenie czynności serca, zwężenie naczyń, opróżnianie zbiorników krwi i przechodzenie z nich krwi do naczyń. Zapobiega to nadmiernemu spadkowi ciśnienia krwi i ciśnienie utrzymuje się wtedy na odpowiednim jeszcze minimum życiowym, narządy zaś, zwłaszcza mózg, otrzymują względnie dostateczną ilość, krwi i mogą wykonywać właściwą im czynność. Dzięki więc wpływom regulacyjnym z układu wegetatywnego ustrój może zachować odpowiednie środowisko wewnętrzne, konieczne dla czynności narządów przez ciągłe zmiany w rozmieszczeniu krwi krążącej. Continue reading „ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU SRODOWISKA WEWNETRZNEGO”

OSRODKI WEGETATYWNE

OŚRODKI WEGETATYWNE Związek kory mózgowej z nerwami wegetatywnymi stanie się zrozumiały, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieją wyższe ośrodki wegetatywne w mózgu. Na dnie trzeciej komory we wzgórku szarym (tuber cinereum ) ,i przylegających do niego częściach okolic podwzgórza znajdują się ośrodki nerwów cholinergicznych i adrenergicznych jako ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Podrażnienie tych odcinków prądem elektrycznym wywołuje stan podrażnienia układu adrenergicznego ze wszystkimi właściwymi temu stanowi objawami w narządach. Równocześnie jednak występują objawy związane z podrażnieniem układu cholinergicznego. Bliższa analiza doświadczalna wskazuje, że objawy przywspółczulne zależą od podrażnienia bocznych i przednich części okolicy podwzgórza, -natomiast objawy współczulne od podrażnienia środkowej jego okolicy. Continue reading „OSRODKI WEGETATYWNE”