Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 7

Infekcje
Odsetek pacjentów zgłaszających jakiekolwiek zakażenie wynosił 71,4% w grupie leczonej ocrelizumabem i 69,9% w grupie placebo. Najczęstszymi zakażeniami (tj. Z częstością . 10% w jednej z grup badanych) były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła (22,6% w przypadku octlizumabu i 27,2% w przypadku placebo), zakażenie dróg moczowych (19,8% w przypadku ocetlizumabu i 22,6% w przypadku placebo), grypa (11,5% z ocetlizumabem i 8,8% z placebo) oraz zakażenie górnych dróg oddechowych (jak wspomniano powyżej). Odsetek pacjentów z ciężkimi zakażeniami według klasyfikacji układów narządowych był podobny w obu grupach (6,2% w przypadku ocetlizumabu i 5,9% w grupie placebo) i niewiele się zmienił przy zastosowaniu szerszej definicji poważnych zakażeń, w tym niepylących zakażeń, które leczono z dożylnym środkiem przeciwinfekcyjnym (7,6% z ocetlizumabem i 8,8% z placebo). Spośród wszystkich zakażeń związanych z wirusem opryszczki (4,7% w przypadku ocetlizumabu i 3,3% w przypadku placebo), opryszczka w jamie ustnej była częstsza wśród pacjentów, którzy otrzymywali ocetlizumab niż wśród otrzymujących placebo (2,3% vs. 0,4%); wszystkie przypadki miały łagodny lub umiarkowany charakter, co odpowiada stopniowi lub 2 zgodnie ze Wspólnymi Kryteriami Terminologicznymi dla Zdarzenia Niekorzystnego. (Dodatkowe szczegóły znajdują się w sekcji Bezpieczeństwo w dodatkowym dodatku.)
Oceny laboratoryjne
Po pierwszym wlewie ocrelizumabu poziom komórek T wykazujących ekspresję CD4 pozostawał stabilny przez cały okres leczenia, podczas gdy początkowy średni spadek od 2 do 6% od wartości wyjściowych w liczbie komórek CD3 + lub CD8 + w krwi obwodowej był widoczny w 2. tygodniu. Dodatkowy spadek o 6% zaobserwowano od 2 tygodnia do 120 tygodnia w przypadku komórek wykazujących ekspresję CD8. Odkrycie to różniło się od stabilnego przebiegu komórek wykazujących ekspresję CD8 w grupie placebo, w których początkowy 4-5% średni wzrost w komórkach CD3 + lub CD4 + obserwowano w tygodniu 2 i był utrzymywany po tym czasie. Nie obserwowano wpływu leczenia ocelizumabem na komórki NK (CD16 + lub CD56 +), ze średnim wzrostem o około 3% w każdej grupie od wartości początkowej do 120. (Dodatkowe szczegóły dotyczące poziomów immunoglobulin i przeciwciał przeciwnowotworowych znajdują się w części Bezpieczeństwo w Dodatek dodatkowy.)
Nowotwory
W kontrolowanym okresie leczenia nowotwory zgłaszano u 11 z 486 pacjentów (2,3%) w grupie leczonej ocelizumabem (rak sutka u 4 pacjentów, rak podstawnokomórkowy u 3 i gruczolakorak endometrium, anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy [głównie limfocyty T] złośliwy histiakoma włóknista i rak trzustki po 1) oraz u 2 z 239 pacjentów (0,8%) w grupie placebo (gruczolakorak szyjki macicy in situ i rak podstawnokomórkowy po 1). Pomiędzy kliniczną datą odcięcia (24 lipca 2015 r.) A 30 czerwca 2016 r. Wykryto dwa dodatkowe przypadki nowotworu (jeden przypadek raka podstawnokomórkowego skóry i raka płaskonabłonkowego) w fazie rozszerzonej, w której wszystkie pacjenci otrzymywali ocetlizumab. Na 30 czerwca 2016 r. Ogólna częstość występowania pierwszego nowotworu wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych ocetlizumabem we wszystkich badaniach (numery ClinicalTrials.gov, NCT01247324, NCT01412333, NCT00676715 i NCT01194570) wynosiła 0,40 na 100 pacjento-lat ekspozycja (6467 pacjento-lat ekspozycji) w porównaniu z 0,20 na 100 pacjento-lat dla połączonych grup porównawczych (interferon beta-1a lub placebo, 2053 pacjento-lat ekspozycji) (tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W tym badaniu wyniki faworyzowały ocrelizumab w porównaniu z placebo w odniesieniu do ryzyka potwierdzonego progresji niepełnosprawności po 12 tygodniach, pierwotnym punkcie końcowym i pierwszych czterech z pięciu drugorzędowych punktów końcowych: potwierdzonym 24-tygodniowym postępie niepełnosprawności, prędkości chodzenia zgodnie z oceną czasowy 25-stopowy spacer, zmiana całkowitej objętości uszkodzeń mózgu na obrazach ważonych T2 i zmiana objętości mózgu
[podobne: nerw strzałkowy powierzchowny, tasiemiec szczurzy, trioleinian glicerolu ]