ZABURZENIA W UKLADZIE WEGETATYWNYM

ZABURZENIA W UKŁADZIE WEGETATYWNYM W warunkach patologicznych bodźce chorobowe w układzie wegetatywnym mogą powstać w każdym jego odcinku tj. w ośrodkach, w mózgu i na obwodzie . Objawy jednak wegetatywne mogą nie różnić się między sobą i niezależni od miejsca powstawania procesu patologicznego mogą być w zasadzie jednakowe, gdyż wystąpi albo przewaga w działaniu nerwów cholinergicznych, albo nerwów adrenergicznych, albo też stan wzmożonego lub obniżonego napięcia obu składowych układu wegetatywnego. Rozmaite stany części składowych układu wegetatywnego mogą przejawiać się albo ogólnie, albo miejscowo, co zależy od właściwości konstytucyjnych rozmaitych narządów oraz ich stanu czynnościowego. Zjawiska regulacyjne z układu wegetatywnego dochodzą do skutku przeważnie na drodze odruchowej. Continue reading „ZABURZENIA W UKLADZIE WEGETATYWNYM”

Jedna z charakterystycznych cech galezi grzbietowych jest powtarzajaca sie bez wiekszych zmian ta sama ich budowa

Jedną z charakterystycznych cech gałęzi grzbietowych jest powtarzająca się bez większych zmian ta sama ich budowa i stosunki topograficzne na całym przeciągu tułowia. Jedynie nn. szyjne środkowe tworzą niekiedy ubogi – splot karkowy grzbietowy (plexus cery. dors. ). Continue reading „Jedna z charakterystycznych cech galezi grzbietowych jest powtarzajaca sie bez wiekszych zmian ta sama ich budowa”

slów kilka na temat unerwienia obwodowego

Wynikiem powyższego jest to, że unerwienie obwodowe nie jest równoznaczne z unerwieniem korzonkowym (neuromerycznym), co ma nader duże znaczenie kliniczne. Znanych jest pięć takich splotów zasadniczych. Są to: – splot szyjny (plexus cerricalis), – splot barkowy (plexue brachialis), – splot lędźwiowy(plexus lumbalis), – splot krzyżowy (plexus sacra lis) i –splot ogonowy(plexus coccygeus). Na zakończenie słów kilka na temat unerwienia obwodowego. Otóż pas skóry unerwiony przez ten sam neuromer otrzymuje nazwę – dermatomeru. Continue reading „slów kilka na temat unerwienia obwodowego”