ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W EMOCJACH

ROLA UKŁADU WEGETATYWNEGO W EMOCJACH Szczególnie wyraźnie występuje udział układu wegetatywnego w stanach, które nazywamy emocjami i w których powstaje rozległe pobudzenie układu nerwowego. Przy emocjach zwykle występują stany podrażnienia układu współczulnego, który może być podrażniony nie tylko bezpośrednio z ośrodków mózgowych, lecz także w związku z nadmiernym wydzielaniem się adrenaliny w nadnerczach pod wpływem pobudzenia nerwów trzewnych. Przykładem podrażnienia nerwów układu adrenergicznego w związku z emocjami jest nadciśnienie u ludzi przedtem zupełnie zdrowych, którzy podczas oblężenia Leningradu w drugiej wojnie światowej pozostawali w mieście. Dotyczyło to również żołnierzy walczących w pierwszych liniach frontu w przeciwieństwie do żołnierzy znajdujących się na tyłach. Wpływ ogromnego napięcia psychicznego był źródłem naczyniowych zaburzeń, mianowicie – zwężenia tętnic i powstawania wskutek tego nadciśnienia przez działanie na ośrodki regulujące czynność naczyń. Wchodziłoby tu w grę zjawisko mobilizacji wszystkich sił ustroju przez lepsze ukrwienie ważnych tkanek celem przeciwstawienia się niebezpieczeństwu grożącemu życiu. [hasła pokrewne: nerw sromowy, labox mielec, di kusy kluczbork ]