splot ledzwiowy

Ze względu na to, iż ciągnie się w pobliżu więzadła pachwinowego nic więc dziwnego, że oddaje gałązki czuciowe do moszny i do napletka, a u samic do sutków i wreszcie wysyła włókna ruchowe do dźwigacza jąder (m. cremaster), 4) – N. skórny naboczny(n. cutaneus femoris lat. ) opuszcza splot lędźwiowy, dążąc po n. biodrowym w kierunku guza biodrowego. Przyśrodkowo od tego guza omawiany nerw opuszcza jamę brzuszną i przedostając się na udo unerwia tutaj czuciowo jego powierzchnię przednią. 5) – N. udowy(n. femoralis) jest grubym, lecz raczej krótkim . pniem nerwowym, składającym się głównie z włókien ruchowych. Po wyosobnieniu się od splotu n. udowy ciągnie się między obydwoma mięśniami biodrowymi (psoas minor i iliopsoas), oddając do nich gałązki mięśniowe, po czym opuszcza jamę brzuszną wraz z t. biodrową zewn. (a. iliaca ex t. ), dążąc pod więz. pachwinowym, i w ten sposób dostaję się na pow. przyśrodkową uda, już w towarzystwie t. udowej. [więcej w: ratajczak kościan, di kusy kluczbork, moringa liście ]