Równiez hipnoza mozna u czlowieka wywolac zmiane czynnosci narzadów unerwionych przez uklad wegetatywny.

W życiu codziennym widzimy zawsze, że emocje psychiczne, jak gniew strach i radość przebiegają z objawami sercowymi i ,naczyniowymi, pęcherzowymi i jelitowymi, co jest wyrazem podrażnienia na drodze psychicznej obu składowych układu wegetatywnego. W emocjach bowiem zarówno układ adrenergiczny jak i cholinergiczny są podrażnione, charakter emocji jednak warunkuje przewagę jednego układu nad drugim. Wynika stąd, że Istnieje ścisły związek pomiędzy układem wegetatywnym a korą mózgową, który to związek niewątpliwie ustalił Pawłow na drodze odruchów warunkowych. Wykazał on bowiem, że u zwierząt można zmienić czynność narządów wewnętrznych przez. wytworzenie u nich odpowiednich odruchów warunkowych. Continue reading „Równiez hipnoza mozna u czlowieka wywolac zmiane czynnosci narzadów unerwionych przez uklad wegetatywny.”

ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU SRODOWISKA WEWNETRZNEGO

ROLA UKŁADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO Ważne znaczenie posiada też układ wegetatywny w zachowaniu względnej stałości środowiska wewnętrznego ustroju w rozmaitych okolicznościach, w jakich znajdzie się ustrój. Wiemy bowiem, że jeżeli ustrój znajdzie się w wysokiej ciepłocie otoczenia, to zaczyna się wydzielać pot, rozszerzają się naczynia krwionośne skóry, czyli wzmaga się oddawanie ciepła, które zapobiega przegrzaniu ustroju. Krwotok zagrażający życiu wywołuje podrażnienie nerwu współczulnego i powstaje przyśpieszenie czynności serca, zwężenie naczyń, opróżnianie zbiorników krwi i przechodzenie z nich krwi do naczyń. Zapobiega to nadmiernemu spadkowi ciśnienia krwi i ciśnienie utrzymuje się wtedy na odpowiednim jeszcze minimum życiowym, narządy zaś, zwłaszcza mózg, otrzymują względnie dostateczną ilość, krwi i mogą wykonywać właściwą im czynność. Dzięki więc wpływom regulacyjnym z układu wegetatywnego ustrój może zachować odpowiednie środowisko wewnętrzne, konieczne dla czynności narządów przez ciągłe zmiany w rozmieszczeniu krwi krążącej. Continue reading „ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU SRODOWISKA WEWNETRZNEGO”

Zaburzenia w czynnosci serca

W narządach, w których procesy regulacyjne z układu wegetatywnego ulegną zakłóceniu, powstaną stany patologiczne, nazywane wegetatywnymi nerwicami. Są to zaburzenia czynnościowe, lecz przy dłuższym ich trwaniu, w związku ze zwichnięciem w narządach prawidłowej przemiany materii, może dojść do powstawania w nich zmian anatomicznych. Stany rozkojarzenia układu wegetatywnego (dystonia vegetativa) widzimy często u osób neuropatycznych oraz po ostrych chorobach zakaźnych. W tych stanach występuj ą różne zaburzenia krążeniowe zarówno sercowe jak i naczyniowe, z przewodu pokarmowego i inne, badanie zaś ludzi, wykazujących rozmaite tego rodzaju zaburzenia i dolegliwości, nie stwierdza żadnych zmian anatomicznych w narządach. Te sprawy mijają samoistnie z chwilą, gdy układ wegetatywny ustali trwał równowagę. Continue reading „Zaburzenia w czynnosci serca”

ZABURZENIA W UKLADZIE WEGETATYWNYM

ZABURZENIA W UKŁADZIE WEGETATYWNYM W warunkach patologicznych bodźce chorobowe w układzie wegetatywnym mogą powstać w każdym jego odcinku tj. w ośrodkach, w mózgu i na obwodzie . Objawy jednak wegetatywne mogą nie różnić się między sobą i niezależni od miejsca powstawania procesu patologicznego mogą być w zasadzie jednakowe, gdyż wystąpi albo przewaga w działaniu nerwów cholinergicznych, albo nerwów adrenergicznych, albo też stan wzmożonego lub obniżonego napięcia obu składowych układu wegetatywnego. Rozmaite stany części składowych układu wegetatywnego mogą przejawiać się albo ogólnie, albo miejscowo, co zależy od właściwości konstytucyjnych rozmaitych narządów oraz ich stanu czynnościowego. Zjawiska regulacyjne z układu wegetatywnego dochodzą do skutku przeważnie na drodze odruchowej. Continue reading „ZABURZENIA W UKLADZIE WEGETATYWNYM”

Jedna z charakterystycznych cech galezi grzbietowych jest powtarzajaca sie bez wiekszych zmian ta sama ich budowa

Jedną z charakterystycznych cech gałęzi grzbietowych jest powtarzająca się bez większych zmian ta sama ich budowa i stosunki topograficzne na całym przeciągu tułowia. Jedynie nn. szyjne środkowe tworzą niekiedy ubogi – splot karkowy grzbietowy (plexus cery. dors. ). Continue reading „Jedna z charakterystycznych cech galezi grzbietowych jest powtarzajaca sie bez wiekszych zmian ta sama ich budowa”

Drugim zakonczeniem galezi dloniowej nerwu lokciowego jest – galaz dloniowa gleboka

Drugim zakończeniem gałęzi dłoniowej n. łokciowego jest – gałąź dłoniowa głęboka (r. roiarie prof. ). W przeciwieństwie do gałęzi powierzchownej, zawierającej tylko włókna czuciowe, gałąź dłoniowa głęboka jest gałęzią czysto ruchową. Continue reading „Drugim zakonczeniem galezi dloniowej nerwu lokciowego jest – galaz dloniowa gleboka”

Analiza w skali ogólnoustrojowej i CXCL4 jako biomarker w leczeniu stwardnienia rozsianego AD 8

Pokazano wartości średnie dla trzech analiz w każdej grupie, przy czym T oznacza standardowe błędy. Panel D pokazuje kwantyfikację infiltrujących komórek immunologicznych po 7-dniowej ekspozycji na CXCL4 lub PBS, w którym komórki CD45 + w skórze właściwej zostały zliczone po barwieniu immunohistochemicznym; przedstawiono trzy analizy na grupę (po lewej). Ponadto, napływ komórek zapalnych jest potwierdzany przez zwiększoną ekspresję mRNA RNA CD45 w skórze eksponowanej na CXCL4, wyizolowanej z dystalnego lub proksymalnego (miejscowego) obszaru, do wylotu pompy, jak zmierzono na ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR ) test (po prawej). W panelach C i D pojedyncza gwiazdka oznacza P <0,05 dla porównania między grupami; podwójna gwiazdka oznacza P <0,01. Continue reading „Analiza w skali ogólnoustrojowej i CXCL4 jako biomarker w leczeniu stwardnienia rozsianego AD 8”

Analiza w skali ogólnoustrojowej i CXCL4 jako biomarker w leczeniu stwardnienia rozsianego AD 7

W pięciu niezależnych eksperymentach wykazano, że CXCL4 zmniejsza ekspresję czynnika transkrypcyjnego FLI1 (P <0,001) i indukuje ekspresję endoteliny (ET-1) (P = 0,003), zarówno na poziomie RNA i białka, w ludzkim skórze komórki śródbłonka mikrokrążenia (panel B). Poziom ekspresji dehydrogenazy gliceraldehydo-3-fosforanowej (GAPDH) ustalono na 1. Przy stymulacji ligandami receptorów Toll-podobnych (TLR) (w tym kontrola R848, CpG i CpG), komórki dendrytyczne plazmacytoidów od pacjentów z twardziną układową wydzielaną więcej interferonu . (interferon typu I) niż kontrole (panel C). Continue reading „Analiza w skali ogólnoustrojowej i CXCL4 jako biomarker w leczeniu stwardnienia rozsianego AD 7”

Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 3

Randomizację przeprowadzono przy użyciu centralnego, interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej, z warstwowaniem według centrum. Badany lek został sformułowany jako syrop (patrz dodatek dodatkowy). Jednoczesne stosowanie aspiryny było dozwolone, ale odradzano stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Oceny skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzono za pomocą zaplanowanego kontaktu telefonicznego, a także oceny osobistej na początku badania (dzień 1); w tygodniach 4, 12, 24 i 36; oraz podczas ostatniej wizyty, zdefiniowanej jako czas pierwszego wystąpienia zdarzenia oznaczającego zakończenie badania (zakrzepica zastawki, wykonanie planowego zabiegu chirurgicznego w celu korekcji wrodzonej wady serca, zgonu, pierwszych urodzin lub wspólnego zakończenia badania) ). Continue reading „Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 3”