U samic identyczna role pelni nerw grzbietowy lechtaczki

U samic identyczną rolę pełni n. grzbietowy łechtaczki(n. doreaiis clitoridis), odbierający płciowe podniety dotykowe z łechtaczki i z zatoki moczowo-płciowej. 5) – N. kulszowy (n. ischiadicue) opuszcza miednicę przez wcięcie kulszowe mniejsze, ciągnąc się między krętarzem większym i guzem kulszowym. Poprzednio jeszcze oddaje on drobne gałązki do m, zasłonowego, wewn. , do mm. bliźniaczych i do m. czworobocznego uda. Na poziomie wymienionego wcięcia kulszowego, nieco wyżej albo poniżej, n. kulszowy dzieli się na dwie gałęzie końcowe. Są to: – n. piszczelowy(n. tibialis) i -n. strzałkowy (n. peroneus) . [przypisy: obsesja bartoszyce, remedica koszalin, nerw strzałkowy powierzchowny ]