Budowa morfologiczna

W odcinku górnym uda n. udowy oddaje szereg gałęzi do m. czworogłowego uda. Często otrzymują odeń gałązki również m. sartorius i m. pectineus. Za zakończenie n. udowego można uważać – n. rzepkowy (n. saphenus), długą gałązkę czuciową, towarzyszącą t. udowej aż do poziomu stawu kolanowego, a poniżej kończącą się licznymi odgąłęzieniami na pow. przyśrodkowej uda i goleni aż do stępu. Budowa morfologiczna tak zwanego – odruchu rzepkowego, powstającego na skutek wyciągnięcia m. czworogłowego uda (m. quadriceps femoris) po uderzeniu więzadła rzepkowego, ma postać następującą: proprioreceptorym czworogłowego uda-włókna czuciowe n. udowego zwój rdzeniowy ,-korzonek grzbietowy, jądra ruchowe słupa brzusznego rdzenia-korzonek brzuszny -włókna ruchowe n. udowego -m. czworogłowy uda. [więcej w: remedica koszalin, niedociśnienie ortostatyczne, labox mielec ]