galaz dloniowa

Nieco powyżej nadgarstka n. łokciowy dzieli się na dwie gałęzie główne. Są to: -gałąź grzbietowa (r. dorsalis) i-gałąź dłoniowa (r. rolarie). Jak z samych nazw wynika, pierwsza z nich udaje się na grzbiet, gałąź zaś dłoniowa na powierzchnię dłoniową ręki. U pięciopalcowców gałąź grzbietowa dzieli się na pięć – n n. palcowych grzbietowych (nn. digitales dorsales), unerwiających powierzchnie grzbietowe IV – V palców, a ponadto stronę łokciową palca III (razem pięć stron palcowych-). Gałąź dłoniowa dzieli się niebawem na dwie gałązki wtórne, z których czysto czuciowa gałąź dłoniowa pow. (r. rolaris superfic. ) ciągnie się wraz z gałęzią dłoniową pow. t. łokciowej nad więzadłem nadgarstka poprzecznym, kończąc się trzema – n n. palcowymi dłoniowymi (nn. digitales r o lares n. ućnarts), Unerwiają one palec V i powierzchnię łokciową palca IV (razem trzy strony palcowe dłoniowe). [przypisy: di kusy kluczbork, remedica koszalin, centrum medyczne scanmed multimedis ]