galazka brzuszna

Każdy z nn. palcowych dłoniowych dzieli się na końcu palca na dwie gałązki wtórne, na – gałązkę grzbietową (r. dorsalie) i na – gałązkę brzuszną (r. rentralie), które kończą się w receptorach skóry, głównie opuszek palców. Nie trudno się domyślić, jak wielką rolę życiową spełniają nn. palcowe dłoniowe Zupełnie analogicznie zachowuje się n. pośrodkowy u czteropalcowców. U dwupalcowców (np. u Przeżuwaczy) skóra palca (raciczka przyśrodkowa) i III (raciczka boczna) są unerwione przez n. dłoniowy przyśrodkowy, palce zaś IV (raciczka boczna) i powierzchnia przyśrodkowa palca (raciczka boczna) otrzymują gałązki nerwowe od n. dłoniowego bocznego. U jednopalczastych Koniowatych jedyny palec III jest unerwiony całkowicie przez n. pośrodkowy, a mianowicie w ten sposób, że powierzchnię jego przyśrodkową unerwia n. dłoniowy przyśrodkowy, powierzchnię zaś jego boczną n. dłoniowy boczny, wymieniające zresztą między sobą na śródręczu włókna za pośrednictwem – gałązki łączącej (r. communicans), Mówiąc o palcu Koniowatych mamy na uwadze, oczywiście, głównie jego narząd kopytowy, stanowiący nie tylko ochronę mechaniczną, ale i nader czuły narząd dotyku. [więcej w: labox mielec, efawirenz, remedica koszalin ]