Jedna z charakterystycznych cech galezi grzbietowych jest powtarzajaca sie bez wiekszych zmian ta sama ich budowa

Jedną z charakterystycznych cech gałęzi grzbietowych jest powtarzająca się bez większych zmian ta sama ich budowa i stosunki topograficzne na całym przeciągu tułowia. Jedynie nn. szyjne środkowe tworzą niekiedy ubogi – splot karkowy grzbietowy (plexus cery. dors. ). Z ważniejszych nn. obwodowych, odchodzących od gałęzi grzbietowych, wy- mienimy następujące. – N. PpotYliczny (n. occipitalis) jest grubą gałęzią grzbietową C. I, udającą się głównie do mm. potyliczno-szczytowych. – N n. siedzeniowe przednie(nn. eluniuni ant. ) są gałązkami n . lędźwiowych, udającymi się do mięśni i do skóry okolicy pośladkowej. – N n. siedzeniowe środkowe (nn. eluniuni med. ) odchodzą od nn. krzyżowych i udają się do okolicy pośladkowej (clunes) poprez otwory krzyżowe grzbietowe (nn. siedzieniowe tylne są gałązkami n. skórno-udowego tylnego). b) Gałęzie brzuszne nn. rdzeniowych (rr. ventr. nn. spinalium), 1. [więcej w: niedociśnienie ortostatyczne, trioleinian glicerolu, tasiemiec szczurzy ]