Krótsza i czysto ruchowa – galaz gleboka

Krótsza i czysto ruchowa – gałąź głęboka n. promieniowego przenika między prostowniki podramienia i unerwia je wszystkie bez wyjątku. Gałąź powierzchowna n. promieniowego jest nerwem czysto czuciowym, udającym się po pow. zginaczowej podramienia na grzbiet ręki, gdzie dzieli się na pięć – n n. palcowych grzbietowych(nn. digitales dors. ), unerwiających palce I i II oraz powierzchnię promieniową palca III (razem pięć stron palcowych-). Z podanego poniżej zestawienia łatwo wyprowadzić, jak się będzie zachowywać gałąź powierzchowna n. promieniowego u cztero — i dwupalcowców. U jednopalcowców nn. palcowe grzbietowe nie dochodzą do palca, a mianowicie wskutek rozszerzenia roli nn. palcowych dłoniowych gałęzi n. pośrodkowego. Streszczając nasze wiadomości z zakresu unerwienia palców widzimy, że każdy z nich zasadniczo (z wyjątkiem jednopalcowców) otrzymuje cztery gałązki nerwowe, a mianowicie dwa nn. palcowe grzbietowe (od n. łokciowego albo od n. promieniowego) i dwa – nn. palcowe dłoniowe (od n. pośrodkowego albo od n. łokciowego), z tym jednak zastrzeżeniem, że człony ostatnie palców są unerwione głównie przez – n n. palcowe dłoniowe.
N n. piersiowe (nn. thoracales}. [przypisy: efawirenz, di kusy kluczbork, remedica koszalin ]