Nerw Podobojczykowy

Nerw Podobojczykowy(n. subclariue) udaje się do mięśnia tejże nazwy. 5) – N n. piersiowe brzuszne(nn. thoracales rentr. ) pod postacią kilku drobnych gałązek unerwiają obydwa mm. piersiowe (m. pectoralis superfic. et m. peotoraiis lat. ) 6) – N. piersiowy boczny (n. thoracalis . lat. ) udaje się do m. zębatego brzusznego. 7) N. pachowy(n. axillaris) jest dosyć grubą gałązką mieszaną, odrywającą się od splotu barkowego, by. poprzez szparę oddzielającą głowę długą m. trójgłowego od szyjki k. ramiennej przedostać się wraz z t. zagiętą ramienia tylną (a. circumflexa humeri post. ) na powierzchnię boczną k. ramiennej. [patrz też: endometrioza termoablacja ultradźwiękowa, termoablacja ultradźwiękowa łysienia, termoablacja ultradźwiękowa ]