Nerw skórny szyi

Nerw skórny szyi (n. cutaneus colći) stanowi grubą gałązkę czuciową, kierującą się ku skórze części pośrodkowej szyi, gdzie się kończy. Omawiany nerw często zespala się z jednym z odgałęzień-gałęzi szyjnej n. VII (ramus colli n. VIl). 4) – N. Przeponowy(n. phrenicus) jest nerwem ruchowym, czerpiącym swe włókna z C V, C IV i C VII (u Hominidae na skutek dogłowego przesunięcia odcinków ciała nerwami macierzystymi są; C III, C IV i C V), unerwiającym najważniejszy mięsień wdechowy – przeponę, Od miejsca swego zapoczątkowania n. przeponowy ciągnie się po powierzchni brzusznej m. pochyłego, następnie dostaje się do wpustu klatki piersiowej, przeciskając się między t. obojczykową od dołu i ż. podobojczykową od góry. W klatce piersiowej nerw biegnie między osierdziem i opłucną śródpiersiową, oddając do niej drobne czuciowe – gałązki opłucne (rr. pleurales) i wreszcie kończy się w przeponie licznymi – gałązkami przeponowymi (rr. diaphragmatici). Ośrodkiem, kierującym działalnością n. przeponowego, są neurony ruchowe słupa brzusznego rdzenia na wysokości neuromerów C. V-C. VII. [więcej w: obsesja bartoszyce, ratajczak kościan, szybin cieszyn ]