nerw skórny

Przedostawszy się na stronę boczną ramienia kończy się tutaj czysto czuciowym – n. skórnym podramienia bocznym (n. cutaneus antebrachii lat. ), unerwiającym skórę powierzchni bocznej podramienia, U Kopytowców wspomniany nerw skórny stanowi gałąź n. pośrodkowego. 2) – N. pośrodkowy(n. medianus) jest nerwem mieszanym, odchodzącym od splotu barkowego za pośrednictwem dwóch ramion, obejmujących t. pachową. W dalszym ciągu przebiega on wraz z t. ramienną po stronie przyśrodkowej ramienia, oddając tutaj gałązkę czuciową – n. skórny podramienia boczny (n. cutaneus antebrachii lat. ), udający się do skóry powierzchni przedniej podramienia. Należy zauważyć, że n. pośrodkowy nie wysyła żadnej gałązki do mięśni ramienia. [przypisy: di kusy kluczbork, tasiemiec szczurzy leczenie, splot lędźwiowy ]