Nerw sromowy opuszcza miednice

Nerw sromowy opuszcza miednicę , oddając po drodze gałązki do dźwigacza odbytu i do m. ogonowego, a dalej – n. hemoroidalny środkowy (n. haemorrhoidalis med. ) do odbytu oraz – n. kroczowy(n. perineus) do skóry krocza. N a wysokości łuku kulszowego n. sromowy przechodni w n. grzbietowy penisa (n. dorsalis penis). Nerw ten ciągnie się po pow. grzbietowej penisa, aż do żołędzi, gdzie kończy się w licznych ciałkach żołędnych, stanowiących receptory odczuć płciowych. Włókna n. grzbietowego penisa stanowią jedno z ramion odruchu wzwodowego, którego ośrodek znajduje się w obrębie odcinka krzyżowego rdzenia. [więcej w: ratajczak kościan, di kusy kluczbork, drimpol ]