Nerw zaslonowy

Nerw zasłonowy(n. obturatorius) dąży wraz z naczyniami zasłonowymi (vasa obturatoria) w kierunku otworu zasłonowego, poprzez który opuszcza miednicę, by natychmiast podzielić się na grono krótkich gałęzi, unerwiających przywodzicieli uda i m. zasłonowy zewn. cienka – gł. s kórna(r. cutaneus) udaje się do skóry okolicy podpachwinowej. 4. Splot krzyżowy (plexus sacralie) powstaje przez połączenie gałęzi brzusznych ostatniego n. lędźwiowego i nn. krzyżowych na pow. dolnej k. krzyżowej. Od splotu odchodzi szereg gałęzi małych oraz jeden wielki – n. kulszowy (n. ischiadicus), ześrodkowujący w sobie większość włókien nn. krzyżowych. 1) – N. pośladkowy przedni(n. glutaeus ant. ) opuszcza miednicę wraz z t. pośladkową przednią przez otwór kulszowy większy, kierując się do m. pośladkowe. 2)-N. pośladkowy tylny (n. glutaeus post. ) zachowuje się podobnie jak nerw poprzedni, z tym jednak zastrzeżeniem, że unerwia m. pośladkowy wielki. 3) – N. skórny uda tylny(n. cutaneus femoris post. ) opuszcza miednicę wraz z nerwami poprzednimi poprzez otwór kulszowy większy, oddając początkowo kilka nn. siedzeniowych tylnych (nn. clunii post. ) do okolicy pośladkowej, a dalej szereg gałęzi, unerwiających powierzchnię tylną uda. [więcej w: niedociśnienie ortostatyczne, nerw promieniowy, labox mielec ]