nerwy palcowe podeszwowe

Z powyższego wynika, że u Koniowatych palec jest unerwiony wyłącznie przez n. podeszwowy przyśrodkowy. Nieco cieńszy – n. podeszwowy boczny unerwia wszystkie pozostałe mięśnie podeszwowe stopy, po czym dzieli się na trzy gałązki czuciowe. Są to: – n n. palcowe podeszwowe (nn. digitales plantares), udające się do palca V i do strony strzałkowej (bocznej) palca IV (razem trzy strony palcowe). W przypadkach redukcji palców n. podeszwowy boczny ulega uwstecznieniu i wreszcie u jednopalcowców zespala się z n. podeszwowym przyśrodkowym. U dwupalcowców n. podeszwowy boczny unerwia pow. strzałkową racicy bocznej oraz całą raciczkę boczną. b. – N. strzałkowy (n. peroneus), do pewnego stopnia odpowiednik n. promieniowego w kończynie przedniej, leży w dole podkolanowym, bocznie od n. piszczelowego. [podobne: termoablacja ultradźwiękowa alkoholizmu, termoablacja ultradźwiękowa chrapania, termoablacja ultradźwiękowa ]