Niewystarczajaco dotychczas poznane osrodki ukladu naczynioworuchowego

Niewystarczająco dotychczas poznane ośrodki układu naczynioworuchowego znajdują się przede wszystkim w międzymózgowiu, a następnie w rdzeniomózgowiu (jądra ruchowe n. V i X) oraz w rdzeniu kręgowym) a mianowicie w jądrze współczulnym. Należy przypuszczać, że znajdują się one pod ciągłym wpływem składu chemicznego krwi oraz informacji, otrzymywanych za pośrednictwem swoistych nerwów naczynioworuchowych. Wiele . przemawia za tym, że ośrodki te otrzymują bodźce i z wielu innych źródeł, chodzi bowiem tutaj o dużą stawkę, której nazwa: należyte, a jednocześnie oszczędne ukrwienie tkanek. Sięgając dalej, możnaby powiedzieć, że sprawność czynnościowa tkanek zależy zarówno od składu chemicznego krwi, jak i od odpowiedniego ich przemywania krwią, a więc od czynników, znajdujących się pod ustawiczną kontrolą układu naczyniowo-ruchowego. Włókna naczynioworuchowe przebiegają w pniach nerwów obwodowych rdzeniomózgowia (np. n. kulszowym, w n. pośrodkowym, w n. błędnym itp. ) oraz w pniach nn. współczulnych, tworząc wreszcie gęste statki, oplatające ściany naczyń. [patrz też: tasiemiec szczurzy leczenie, dieta 13 dniowa jadłospis, drimpol ]