Poza nerwami mieszanymi znane sa równiez nerwy obwodowe

Poza tymi dwoma dużymi gałęziami n. rdzeniowy oddaje ponadto cienką – gałąź oponową (r. meningeus), wracającą do przewodu kręgosłupowego, gdzie unerwia czuciowo opony i naczynioruchowo naczynia. Każda z tych głównych gałęzi n. rdzeniowego dzieli się następuje na szereg gałęzi wtórnych, zwanych potocznie – n n. obwodowymi, z których większość zawiera wszystkie rodzaje włókien. Poza nerwami mieszanymi znane są również nerwy obwodowe czysto czuciowe i wyłącznie ruchowe, wszystkie one jednak zawierają włókna współczulne. W związku z przesunięciami mas mięśniowych somatycznych w toku rozwoju osobniczego i wędrówkami mięśni, wlokącymi za sobą odpowiadające im nerwy, gałęzie brzuszne nn. rdzeniowych posiadają wyraźną skłonność do tworzenia -splotów(plesus), w których obrębie dokonywa się segregacja i wymiana włókien. Najczęściej więc poszczególne nn. obwodowe me są bezpośrednimi przedłużeniami gałęzi brzusznych nn. rdzeniowych, lecz odchodzą dopiero od odpowiednich splotów. [patrz też: efawirenz leczenie, efawirenz, splot lędźwiowy ]