Skladnik wspólczulny nerwów rdzeniowych

Składnik współczulny nerwów rdzeniowych należy do naczyń krwionośnych (wł. naczynioworuchowe), mięśni i skóry, do gruczołów skórnych (wł. wydzielnicze) oraz do mm. stroszących uwłosienie (wł. stroszące). Każdy z nerwów rdzeniowych (w przybliżeniu jest ich tyle par, z ilu odcinków (metamerów) jest złożony tułów) nawiązuje łączność z odpowiadającym mil zwojem współczulnym podkręgowym za pośrednictwem dwóch gałązek: -gałązki łączącej białej (ramus communicans aibus) i –gałązki łączącej szarej (ramus communicans griseus). Jak wiadomo, pierwsza z tych gałązek służy do połączenia jądra współczulnego rdzenia ze zwojem współczulnym podkręgowym, druga zaś stanowi wiązkę włókien, którą wysyła wspomniany zwój do skóry i do mm. somatycznych drogą poprzez n. rdzeniowy i jego odgałęzienia. Tuż za otworem międzykręgowym n. rdzeniowy dzieli się na cieńszą, udającą się do skóry grzbietu i do um. nadosiowego – gałąź grzbietową (ramus dors. ) i grubszą gałąź, przeznaczoną dla części dolnej tułowia i dla kończyn – gałąź brzuszną (r. rentr. ) . [patrz też: labox mielec, splot lędźwiowy, tasiemiec szczurzy ]