slów kilka na temat unerwienia obwodowego

Wynikiem powyższego jest to, że unerwienie obwodowe nie jest równoznaczne z unerwieniem korzonkowym (neuromerycznym), co ma nader duże znaczenie kliniczne. Znanych jest pięć takich splotów zasadniczych. Są to: – splot szyjny (plexus cerricalis), – splot barkowy (plexue brachialis), – splot lędźwiowy(plexus lumbalis), – splot krzyżowy (plexus sacra lis) i –splot ogonowy(plexus coccygeus). Na zakończenie słów kilka na temat unerwienia obwodowego. Otóż pas skóry unerwiony przez ten sam neuromer otrzymuje nazwę – dermatomeru. Jest rzeczą ważną pod względem praktycznym, że każdy z dermatomerów choć jest głównie unerwiony przez odpowiedni neuromer, tym niemniej jest w łączności z dwoma sąsiadującymi neuromerami. Równie zawile sprawa się przedstawia i odnośnie unerwienia ruchowego. Już K. Lucas (1909), a za nim C. S. [podobne: drimpol, nerw strzałkowy powierzchowny, test inteligencji emocjonalnej golemana ]