Splot barkowy

Ośrodek ten jest pod ustawiczną kontrolą – ośrodka oddechowego rdzenia przedłużonego, za pośrednictwem pęczka podłużnego przyśrodkowego (fasc. longitud. med. ). Podniety nieprawidłowe, dopływające do przepony, powodują objawy czkawki. 2) Splot barkowy(plexus brachialis) jest utworzony przez gałęzie brzuszne VI- VIII nn. szyjnych C VI – C VIII} i przez n. piersiowy I (Th. I). U Człowiekowatych w skład splotu wchodzi ponadto V n. szyjny (C V), a u Koniowatych i Świniowatych Th. II. Splot barkowy jest przeznaczony dla skóry i mięśni. kończyny przedniej, a wskaźnikiem stopnia jego rozwoju jest wielkość nabrzmienia szyjnego rdzenia (intumensceritia cerricalis), Nerwy obwodowe, odchodzące od splotu, dzielimy na dwie kategorie, z których jedna obejmuje gałęzie krótkie, unerwiające umięśnienie okolicy barku (a), a druga składa się z nn. długich, udających się do pozostałych odcinków kończyny (b). a) Gałęzie krótkie. 1) – N. grzbietowy łopatki (n. dorsalis scapulae) udaje się do m. równoległobocznego i do unosiciela łopatki. 2) – N. nadłopatkowy (n. suprascapularis) unerwia m. nadgrzebieniowy i m. podgrzebieniowy. 3) – Nn. podłopatkowe(nn. subscapulares) w liczbie 2-3 gałązek unerwiają m. podłopatkowy, m. najszerszy grzbietu i m. obły większy. [patrz też: tasiemiec szczurzy leczenie, tasiemiec szczurzy, moringa liście ]