Splot ledzwiowy

Splot lędźwiowy (plesue iumbalie) powstaje przez wymianę włókien nn. lędźwiowych (z wyjątkiem ostatniego) w obrębie m. lędźwiowego. Ze splotu odchodzi szereg gałęzi, z których naj ważniejszymi są: – n. udowy i -n. zasłonowy natomiast pozostałe gałęzie są cienkie i mają charakter nerwów przeważnie czuciowych. 1) – N. biodrowo podbrzuszny(n. iliohypogastricus) stanowi przedłużenie gałęzi brzusznej I n. lędźwiowego i zachowuje się zupełnie podobnie jak nn. międzyżebrowe. Ciągnie się on w umięśnieniu bocznej ściany brzusznej w kierunku linii białej, oddając – g ł l. mięśniowe(n. musculares) do mięśni brzucha oraz dwie – g ł ł. skórne (rr. cutanei), boczną i brzuszną, udające się do skóry. 2) – N. biodrowo-pachwinowy(n. ilioinguinalis) stanowi przedłużenie II n. lędźwiowego i zachowuje się zupełnie podobnie, jak nerw poprzedni. 3) – N. nasienny zewn. (n. spermaticus ext. ) może być uważany za przedłużenie n. lędźwiowego III i na ogół zdradza duże podobieństwo do nerwów poprzednich. [hasła pokrewne: dieta 13 dniowa jadłospis, nexbau, di kusy kluczbork ]