Splot szyjny

Splot szyjny (plexus cervicalie) tworzy się przez połączenie gałęzi brzusznych pierwszych czterech albo pięciu nn. szyjnych. Należy tutaj zaznaczyć, że nie wymienia on . gałązek łączących ze zwojami współczulnymi szyjnymi Od splotu szyjnego odchodzą następujące nn. obwodowe: 1) liczne -gałęzie mięśniowe(rr. muscularee), unerwiające wszystkie mięśnie odcinka szyjnego układu prostego (np. m. geniohyoideus, m. sternohyoideus itd. ), mięśnie pochyłe (mm. scaleni) oraz układ podkręgowy (m. longus colli et capitis). , Pozostałe mięśnie szyi są, jak wiadomo, unerwione przez n. twarzowy (np. m. szeroki szyi) oraz przez n. dodatkowy (układ czworoboczny). 2),. – N. małżowinowy tylny (n. auricularis post. ) jest gałęzią czuciową, udającą się w kierunku małżowiny i unerwiającą jej powierzchnię skórną zewnętrzną. [hasła pokrewne: test inteligencji emocjonalnej golemana, obsesja bartoszyce, di kusy kluczbork ]