Stosunek topograficzny nerwow miedzyzebrowych do oplucnej bywa rózny

Stosunek topograficzny nn. międzyżebrowych do opłucnej bywa różny. A więc, podczas gdy u większości ssaków nerwy te biegną pod opłucną, to u człowieka znajdują się one między m. międzyżebrowym zewn . i wewn. Znane są położenia pośrednie między tymi dwom krańcowymi rozwiązaniami topograficznymi. Od pnia m. międzyżebrowego odchodzą dwie gałązki czuciowe skórne. Są to: gałązka skórna boczna (r. cutaneus lat. ), rozgałęziająca się w części bocznej klatki piersiowej, oraz gałązka skórna brzuszna(r. outaneus veritr. }, odchodząca od pnia macierzystego tuż u krawędzi mostka i kończąca się w skórze okolicy przymostkowej. Powracając do charakterystyki nn. piersiowych, należy przypomnieć, że n. piersiowy I (Th. I) znaczną swą częścią wchodzi w skład splotu barkowego i że nawiązuje on nader ważną łączność ze zwojem współcz. szyjnym tylnym i ze zwojem współcz. piersiowym I (zwój gwiaździsty). Uw. : obecność głł. opłucnych nn. międzyżebrowych tłumaczy nam bóle przy schorzeniach opłucnej. [podobne: moringa liście, labox mielec, niedociśnienie ortostatyczne ]