szereg galazek miesniowych

Tutaj n. pachowy oddaje szereg gałązek mięśniowych do m. naramiennego, m. ramienno-głowowego i do m. obłego mniejszego i wreszcie kończy się czuciowym – n. skórnym ramienia bocznym(n. cutaneus brachii lat. ), unerwiającym skórę powierzchni bocznej ramienia. Należy tutaj zaznaczyć, że każda gałązka mięśniowa poza włóknami somatyczno-ruchowymi zawiera zawsze włókna somatyczno-czuciowe, powiadamiające ustrój o stanie napięcia (czucie głębokie-) oraz włókna współczulne trzewno-ruchowe; kończące się częściowo w miocytach prążkowanych, a częściowo, jako włókna naczyniowo-ruchowe, w miocytach gładkich naczyń krwionośnych. Podobnie i nerwy skórne są w rzeczywistości gałęziami mieszanymi o tyle, że zawierają poza włóknami somatyczno-czuciowymi włókna wydzielnicze dla gruczołów potowych, włókna naczyniowo-ruchowe dla naczyń skóry, włókna współczulne mm. stroszycieli uwłosienia i, prawdopodobnie, włókna odżywcze (troficzne). [podobne: tasiemiec szczurzy, termoablacja ultradźwiękowa dzieci, termoablacja ultradźwiękowa ]