OSRODKI WEGETATYWNE

OŚRODKI WEGETATYWNE Związek kory mózgowej z nerwami wegetatywnymi stanie się zrozumiały, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieją wyższe ośrodki wegetatywne w mózgu. Na dnie trzeciej komory we wzgórku szarym (tuber cinereum ) ,i przylegających do niego częściach okolic podwzgórza znajdują się ośrodki nerwów cholinergicznych i adrenergicznych jako ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Podrażnienie tych odcinków prądem elektrycznym wywołuje stan podrażnienia układu adrenergicznego ze wszystkimi właściwymi temu stanowi objawami w narządach. Równocześnie jednak występują objawy związane z podrażnieniem układu cholinergicznego. Bliższa analiza doświadczalna wskazuje, że objawy przywspółczulne zależą od podrażnienia bocznych i przednich części okolicy podwzgórza, -natomiast objawy współczulne od podrażnienia środkowej jego okolicy. Continue reading „OSRODKI WEGETATYWNE”

ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU SRODOWISKA WEWNETRZNEGO

ROLA UKŁADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO Ważne znaczenie posiada też układ wegetatywny w zachowaniu względnej stałości środowiska wewnętrznego ustroju w rozmaitych okolicznościach, w jakich znajdzie się ustrój. Wiemy bowiem, że jeżeli ustrój znajdzie się w wysokiej ciepłocie otoczenia, to zaczyna się wydzielać pot, rozszerzają się naczynia krwionośne skóry, czyli wzmaga się oddawanie ciepła, które zapobiega przegrzaniu ustroju. Krwotok zagrażający życiu wywołuje podrażnienie nerwu współczulnego i powstaje przyśpieszenie czynności serca, zwężenie naczyń, opróżnianie zbiorników krwi i przechodzenie z nich krwi do naczyń. Zapobiega to nadmiernemu spadkowi ciśnienia krwi i ciśnienie utrzymuje się wtedy na odpowiednim jeszcze minimum życiowym, narządy zaś, zwłaszcza mózg, otrzymują względnie dostateczną ilość, krwi i mogą wykonywać właściwą im czynność. Dzięki więc wpływom regulacyjnym z układu wegetatywnego ustrój może zachować odpowiednie środowisko wewnętrzne, konieczne dla czynności narządów przez ciągłe zmiany w rozmieszczeniu krwi krążącej. Continue reading „ROLA UKLADU WEGETATYWNEGO W ZACHOWANIU SRODOWISKA WEWNETRZNEGO”

slów kilka na temat unerwienia obwodowego

Wynikiem powyższego jest to, że unerwienie obwodowe nie jest równoznaczne z unerwieniem korzonkowym (neuromerycznym), co ma nader duże znaczenie kliniczne. Znanych jest pięć takich splotów zasadniczych. Są to: – splot szyjny (plexus cerricalis), – splot barkowy (plexue brachialis), – splot lędźwiowy(plexus lumbalis), – splot krzyżowy (plexus sacra lis) i –splot ogonowy(plexus coccygeus). Na zakończenie słów kilka na temat unerwienia obwodowego. Otóż pas skóry unerwiony przez ten sam neuromer otrzymuje nazwę – dermatomeru. Continue reading „slów kilka na temat unerwienia obwodowego”

sila skurczu miesnia

Sherrington (1920) udowodnili, że w skład każdego mięśnia wchodzi pewna ilość fizjologicznie odrębnych jednostek czynnościowych. Każda z tych jednostek, składająca się ze znaczniejszej ilości miocytów prążkowanych (około 130), jest uzależniona od jednego tylko neuronu słupa brzusznego rdzenia, który wysyła bodźce do należącej do niego jednostki czynnościowej za pośrednictwem jednego neurytu. W zależności od siły skurczu mięśnia, a więc w zależności od potrzeb, bierze udział w pracy większa lub mniejsza liczba jednostek czynnościowych ( mobilizacja czynnościowa ). W zależności od odcinka rdzenia rozróżniamy: osiem par – n n. szyjnych (nn. Continue reading „sila skurczu miesnia”