Równiez hipnoza mozna u czlowieka wywolac zmiane czynnosci narzadów unerwionych przez uklad wegetatywny.

W życiu codziennym widzimy zawsze, że emocje psychiczne, jak gniew strach i radość przebiegają z objawami sercowymi i ,naczyniowymi, pęcherzowymi i jelitowymi, co jest wyrazem podrażnienia na drodze psychicznej obu składowych układu wegetatywnego. W emocjach bowiem zarówno układ adrenergiczny jak i cholinergiczny są podrażnione, charakter emocji jednak warunkuje przewagę jednego układu nad drugim. Wynika stąd, że Istnieje ścisły związek pomiędzy układem wegetatywnym a korą mózgową, który to związek niewątpliwie ustalił Pawłow na drodze odruchów warunkowych. Wykazał on bowiem, że u zwierząt można zmienić czynność narządów wewnętrznych przez. wytworzenie u nich odpowiednich odruchów warunkowych. Continue reading „Równiez hipnoza mozna u czlowieka wywolac zmiane czynnosci narzadów unerwionych przez uklad wegetatywny.”

Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi

Niemowlęta z siniczą wrodzoną wadą serca dotkniętą uszkodzeniem zastawki tętnicy systemowo-płucnej są zagrożone zakrzepicą i śmiercią bocznikową. Zbadaliśmy, czy dodanie klopidogrelu do konwencjonalnej terapii zmniejsza umieralność z jakiejkolwiek przyczyny i zachorowalności związanej z przeciekiem. Metody
W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, opartym na zdarzeniach badaniu, losowo przydzielono niemowlętom w wieku 92 dni lub młodszym z siniczą wrodzoną wadą serca i zastawką tętniczo-płucną, w celu przyjęcia klopidogrelu w dawce 0,2 mg na kilogram masa ciała na dzień (467 niemowląt) lub placebo (439 niemowląt), oprócz terapii konwencjonalnej (w tym aspiryna u 87,9% niemowląt). Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było połączenie transplantacji śmierci lub serca, zakrzepicy zastawki lub wykonania zabiegu kardiologicznego z powodu zdarzenia uznawanego za zakrzepowe przed 120 dniami życia. Continue reading „Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 4

Skorygowana, sekwencyjna wartość P i przedział ufności dla współczynnika śmiertelności raka jelita grubego zostały ustalone zgodnie z sekwencyjną strukturą i metodą ważoną stosowaną do monitorowania badania, co pozwala na zmianę współczynnika częstości. W celu monitorować główny punkt końcowy pod względem skuteczności i marności. Oceniliśmy różnice między grupami w zakresie śmiertelności za pomocą ważonego testu log-rank, uwzględniającego rosnące wagi, które były proporcjonalne do łącznej śmiertelności. Ważoną statystykę wybrano ze względu na przypuszczalne opóźnienie w badaniu przesiewowym na śmiertelność z powodu raka okrężnicy i odbytnicy. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 4”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 6

Między grupami różnice w śmiertelności pojawiły się w ciągu kilku lat i utrzymują się w przypadku całkowitego i dalszego raka jelita grubego, ale nie zaobserwowano różnicy w śmiertelności związanej z proksymalnym rakiem jelita grubego. Zachorowalność i stadium raka według sposobów wykrywania
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania raka jelita grubego i jego stopień zgodnie ze sposobem wykrywania. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią AD 6”

10-letnie wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii w przypadku miejscowego raka prostaty ad 8

W tym badaniu lekarze podstawowej opieki zostali losowo przydzieleni do zapisania uczestników badania ProtecT (grupa interwencyjna) lub do przestrzegania zwykłej opieki (grupa kontrolna nie otrzymała formalnych testów PSA), przy czym główną przyczyną był zgon z powodu raka prostaty.23 Pierwotna niewydolność leczenia wystąpiła u 18 mężczyzn w grupie operacyjnej iu 55 mężczyzn w grupie z radioterapią. Radykalne interwencje otrzymało 291 mężczyzn w grupie aktywnego monitorowania, 56 (19%) otrzymywało leczenie w ciągu 9 miesięcy po randomizacji. Porównania między grupami w odniesieniu do niepowodzenia leczenia wymagają dużej ostrożności ze względu na różne stosowane definicje i zmienne. W przypadku prostatektomii pierwotną niewydolność leczenia można wywnioskować na wczesnym etapie z powodu wykrywalnego PSA po operacji. W przypadku radioterapii, niepowodzenia leczenia mogą być określone jedynie na podstawie kolejnych wzrostów poziomów PSA, które mogą wystąpić znacznie później. Continue reading „10-letnie wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii w przypadku miejscowego raka prostaty ad 8”