Krótsza i czysto ruchowa – galaz gleboka

Krótsza i czysto ruchowa – gałąź głęboka n. promieniowego przenika między prostowniki podramienia i unerwia je wszystkie bez wyjątku. Gałąź powierzchowna n. promieniowego jest nerwem czysto czuciowym, udającym się po pow. zginaczowej podramienia na grzbiet ręki, gdzie dzieli się na pięć – n n. Continue reading „Krótsza i czysto ruchowa – galaz gleboka”

Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 2

Stosowanie klopidogrelu zwiększyło się o 15 razy w latach 2001-2009 w szpitalach dziecięcych w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy lekarze twierdzili już, że klopidogrel jest bezpieczny i skuteczny na podstawie retrospektywnych, jednoośrodkowych przeglądów.15 Celem naszego badania była ocena skuteczności klopidogrelu w porównaniu z placebo w zmniejszaniu śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny i chorobowości związanej z niedrożnością boczną u młodych niemowląt z siniczą wrodzoną wadą serca, u której zastosowano boczną zastawkę tętniczo-płucną. Bezpieczeństwo stosowania klopidogrelu oceniano również na podstawie zdarzeń niepożądanych, szczególnie tych związanych z krwawieniem.
Metody
Projekt badania
Klopidogrel do obniżenia ryzyka zakrzepicy tętniczej w badaniu noworodków i niemowląt (CLARINET) był podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, równoległym badaniem opartym na zdarzeniach. Continue reading „Klopidogrel u niemowląt z bocznymi przecięciami systemowo-płucnymi AD 2”

Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią

Korzyści z badań endoskopowych w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego są niepewne. Oceniliśmy wpływ badania przesiewowego z użyciem elastycznej sigmoidoskopii na częstość i śmiertelność w raku okrężnicy i odbytnicy. Metody
Od 1993 r. Do 2001 r. Continue reading „Zapadalność na raka jelita grubego i śmiertelność z przesiewową elastyczną sigmoidoskopią”

Zgłoszone przez pacjenta wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii raka prostaty ad

Korzystając z kwestionariusza właściwego dla badania, badacze z badania skandynawskiego gruczołu krokowego Group-4 (SPCG-4) wykazali, że prostatektomia miała większy wpływ na funkcje seksualne i moczowe oraz jakość życia niż czujne czekanie wśród mężczyzn, którzy klinicznie zidentyfikowali rak prostaty.9,10 Stosując trzy pojedyncze objawy przedmiotowe, badacze w próbie interwencji przeciwrakowej w porównaniu do badania obserwacyjnego (PIVOT) stwierdzili gorsze nietrzymanie moczu i zaburzenia erekcji po prostatektomii niż po obserwacji i podobne czynności jelitowe u mężczyzn z wykrytymi PSA prostatami cancer.11 Poniżej przedstawiamy kompleksowy zestaw zgłoszonych przez pacjenta wyników badania ProtecT w ciągu 6 lat obserwacji. Metody
ProtecT Trial Participants
Szczegóły dotyczące metod rekrutacji w badaniu ProtecT i danych wyjściowych zostały opublikowane wcześniej (patrz również Tabela S1A w Dodatku Aneks, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu) .12 Krótko mówiąc, po populacyjnym badaniu PSA i standaryzacji procedury diagnostyczne zostały przeprowadzone w latach 1999-2009, w sumie 2896 mężczyzn otrzymało diagnozę raka prostaty, w tym 2664 mężczyzn z klinicznie zlokalizowaną chorobą. W sumie 1643 z tych mężczyzn (62%) przeszło randomizację; 545 zostało przypisanych do aktywnego monitorowania (regularne badanie PSA z przeglądem klinicznym w celu umożliwienia zmiany leczenia radykalnego w przypadku postępu choroby), 553 do radykalnej prostatektomii (większość operacji obejmowała otwarte retropubiczne, oszczędzające nerwy podejście) i 545 do radioterapii (zewnętrzne 3-wymiarowa radioterapia konformalna podawana w całkowitej dawce 74 Gy w 37 frakcjach wraz z neoadiuwantową terapią deprywacji androgenów). Wstępnie ustalonym pierwotnym wynikiem była śmiertelność z powodu raka prostaty po medianie 10-letniej obserwacji, a zgony związane z rakiem prostaty zdefiniowane jako zgony, które były zdecydowanie lub prawdopodobnie spowodowane rakiem prostaty lub jego leczeniem.13
Projekt testowy i nadzór
Autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu, dostępnego pod adresem. Próba ProtecT została zatwierdzona przez komitet ds. Continue reading „Zgłoszone przez pacjenta wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii raka prostaty ad”