u jednopalczastych

Nie zaznacza się to jeszcze w sposób wyraźny u dwupalczastych Przeżuwaczy, u których raciczka boczna oraz pow. łokciowa racicy palca IV są unerwione przez nn. palcowe n. łokciowego, natomiast u jednopalczastych Koniowatych, wskutek uwstecznienia palców IV i V, n. łokciowy traci rację swego bytu na dłoni, skutkiem czego jego gałąź dłoniowa cieńczeje i wchodzi w skład n. pośrodkowego. Co się. tyczy gałęzi grzbietowej (r. dorsalie n; ulnarie), to zgodnie z planem budowy u pięciopalcowców unerwia ona u Koniowatych pow. grzbietową ręki, oraz pow. łokciową palca III. [przypisy: labox mielec, ratajczak kościan, test inteligencji emocjonalnej golemana ]