wlókna rdzeniowe

U niektórych ssaków (np. u Hominidae) n. XII ulega częściowemu zespoleniu z l i II nn. szyjnymi, tworząc tzw. – pętlę n. podjęzykowego (ansa n. hypoglossi), od której odchodzą gałęzie do mięśni odcinka przedniego układu prostego (np. m. mostkowo-gnykowy, m. bródkowo-gnykowy itd. ), tj. do części szyjnej pochodnych układu podskrzelowego. Należy zaznaczyć, że owa pętla n. XII zawiera jedynie włókna rdzeniowe, a zatem wymienione mięśnie zupełnie nie otrzymują włókien od samego n. podjęzykowego. Z powyższego wynika, że zespolenie n. XII z nn. rdzeniowymi nie pociąga za sobą żadnych poważniejszych następstw. W niektórych przypadkach z pniem n. XII pozostaje w związku szczątkowy Zwój n. podjęzykowego, odpowiednik zwoju rdzeniowego, którego dendryty unerwiają czuciowo odcinek najbardziej tylny opony twardej mózgowia. [podobne: moringa liście, ratajczak kościan, nerw strzałkowy powierzchowny ]