wlókna somatyczno-ruchowe

Należy tutaj zaznaczyć, że wobec doszczętnego niekiedy uwstecznienia korzonków grzbietowych tych nn. rdzeniowo-potylicznych, n. podjęzykowy zawiera jedynie włókna somatyczno-ruchowe, unerwiające część um. podskrzelowego , z którego rozwija się całe um. języka. N. XII rozpoczyna się w – jądrze n. XII (nucleus n. XII), położonym w odcinku tylnym dna IV komory (tzw. trigonum n. XII. ,,), skąd włókna ciągną się ku przodowi i brzusznie, opuszczając rdzeniomózgowie między piramidą i oliwką (olira). N. XII pod postacią dwóch albo trzech korzonków porzuca następnie jamę czaszkową, wychodząc na zewnątrz przez otwór n. podjęzykowego (for. n. XI]), po czym zatacza łuk, skierowany wypukłością ku dołowi, i wdziera się w miąższ języka licznymi – gałązkami językowymi (rr. lin- guales), unerwiającymi całe umięśnienie języka. [przypisy: centrum medyczne scanmed multimedis, drimpol, tasiemiec uzbrojony objawy ]