Zaburzenia w czynnosci serca

W narządach, w których procesy regulacyjne z układu wegetatywnego ulegną zakłóceniu, powstaną stany patologiczne, nazywane wegetatywnymi nerwicami. Są to zaburzenia czynnościowe, lecz przy dłuższym ich trwaniu, w związku ze zwichnięciem w narządach prawidłowej przemiany materii, może dojść do powstawania w nich zmian anatomicznych. Stany rozkojarzenia układu wegetatywnego (dystonia vegetativa) widzimy często u osób neuropatycznych oraz po ostrych chorobach zakaźnych. W tych stanach występuj ą różne zaburzenia krążeniowe zarówno sercowe jak i naczyniowe, z przewodu pokarmowego i inne, badanie zaś ludzi, wykazujących rozmaite tego rodzaju zaburzenia i dolegliwości, nie stwierdza żadnych zmian anatomicznych w narządach. Te sprawy mijają samoistnie z chwilą, gdy układ wegetatywny ustali trwał równowagę. Zaburzenia w czynności serca Zaburzenia w regulacji wegetatywnej serca odbijają się przede wszystkim na chlonotropizmie, batmotropizmie, dromotropizmie i no tropizmie. Najlepszą zaś metodą, pozwalającą ustalić rozmaite zaburzenia wegetatywne, jest metoda elektrokardiograficzna. [podobne: trioleinian glicerolu, nerw sromowy, tasiemiec szczurzy leczenie ]