ZABURZENIA W UKLADZIE WEGETATYWNYM

ZABURZENIA W UKŁADZIE WEGETATYWNYM W warunkach patologicznych bodźce chorobowe w układzie wegetatywnym mogą powstać w każdym jego odcinku tj. w ośrodkach, w mózgu i na obwodzie . Objawy jednak wegetatywne mogą nie różnić się między sobą i niezależni od miejsca powstawania procesu patologicznego mogą być w zasadzie jednakowe, gdyż wystąpi albo przewaga w działaniu nerwów cholinergicznych, albo nerwów adrenergicznych, albo też stan wzmożonego lub obniżonego napięcia obu składowych układu wegetatywnego. Rozmaite stany części składowych układu wegetatywnego mogą przejawiać się albo ogólnie, albo miejscowo, co zależy od właściwości konstytucyjnych rozmaitych narządów oraz ich stanu czynnościowego. Zjawiska regulacyjne z układu wegetatywnego dochodzą do skutku przeważnie na drodze odruchowej. z komórek, w których odbywa się przemiana materii, a stan czynnościowy komórki jest bodźcem dla układu wegetatywnego, który z kolei, harmonizując różne stany w różnych narządach, reguluj e przemianę w komórkach i narządach pracujących. [więcej w: ratajczak kościan, trioleinian glicerolu, efawirenz ]